See other templatesSee other templates

t fotolia 65358362
t fotolia 65358362
t fotolia 65436891
t fotolia 78443622
t fotolia 68539501Nedílnou součástí při výrobě střižných a tažných postupových nástrojů je pracoviště technologie.
Do tohoto obororu věnuje naše společnost každoročně nemalé finanční prostředky jak na nákup výkonných pracovních stanic, tak na nákup a upgrade CAD/CAM software včetně odborných školení pro pracovníky technologie.

Dalším důležitým faktorem pro zvýšení produktivity výroby je kromě vhodné obráběcí strategie také kvalitní nástroj. Spolupracujeme s významnými světovými výrobci obráběcích nástrojů, v některých případech s jejich technickými pracovníky testujeme nové nástroje pro možnost jejich nasazení do naší výroby. 

Používaný software:

  • Vero Visi CAD/CAM 3D
  • Vero CAM WorkNC 3D
  • Vero Visi CAM 2.5D
  • Vero Visi CAM - Peps 

 

Datová komunikace:

  • 2D - formáty: DWG, DXF
  • 3D - formáty: STEP 214, SLDPRT, Parasolid x_t, IGS
nebo Map